Realizacja inwestycji w Grabówce, ul. Praska. Inwestycja I.