Realizacja inwestycji Białystok Dojlidy, ul. Karpińskiego